TeamMate

Modelul TeamMate 360 se bazează pe cele 72 de comportamente utilizate de managerii care conduc și gestionează echipe virtuale sau membrii ai echipei de la distanță. Comportamentele sunt grupate într-un set de 24 de deprinderi specifice care alcătuiesc cele șase Deprinderi de bază ale TeamMate 360.

planning-team.jpg

Planificarea echipei

Liderii echipelor sunt responsabili pentru utilizarea eficientă a resurselor echipei, inclusiv a oamenilor, a timpului, a echipamentului și a consumabilelor. Utilizarea eficientă a acestor resurse necesită pregătirea, comunicarea, implementarea și monitorizarea planurilor pentru a atinge obiectivele echipei și obiectivele de performanță.

  Elaborarea planurilor de echipă care înseamnă prioritizarea și organizarea activităților de lucru în conformitate cu obiectivele echipei și obiectivele de performanță

  Concentrarea pe rezultatele echipei, ceea ce înseamnă menținerea unui accent pe atingerea obiectivelor echipei și a obiectivelor de performanță

  Implementarea modificării, ceea ce înseamnă planificarea și implementarea modificărilor pentru a atinge obiectivele echipei și obiectivele de performanță

  Gestionarea îmbunătățirii, ceea ce înseamnă îmbunătățirea performanței echipei prin căutarea unor noi idei
 

Conducere echipei

Echipele și membrii echipei au nevoie de o conducere eficientă a echipei. Un lider eficient al echipei este loial echipei, adoptă un stil de conducere flexibil, conduce prin exemple și oferă o direcție clară.

  Conducerea prin exemplu, ceea ce înseamnă că acționează ca un model pentru alți membri ai echipei

  Oferirea unei direcții care înseamnă asigurarea faptului că membrii echipei sunt concentrați pe obiectivele echipei și pe obiectivele de performanță

  Conducerea echipelor, ceea ce înseamnă oferirea echipelor a unei înțelegeri clare a obiectivelor echipei și a obiectivelor de performanță

  Dezvoltarea identității care înseamnă promovarea unui etos solid al echipei bazat pe un set de valori ale echipei și un scop comun
 
Leadership_Wordle_3.jpg
teamcommunication.jpg

Comunicarea în echipă

Performanța echipei este construită pe o comunicare eficientă. Liderii de echipă trebuie să faciliteze comunicarea precisă și în timp util pentru a asigura membrilor echipei înțelegerea a ceea ce se așteaptă. Este important ca liderii echipei să utilizeze metode de comunicare adecvate.

  Comunicarea eficientă, ceea ce înseamnă comunicarea regulată cu membrii echipei folosind metodele cele mai potrivite

  Explicarea clară a ceea ce înseamnă a prezenta idei, planuri și probleme în moduri care promovează înțelegerea

  Implicarea altora, ceea ce înseamnă prezentarea punctelor de vedere și a opiniilor în mod clar și pozitiv pentru alții, rezultând un acord și un consens

  Ascultarea care înseamnă căutarea și ascultarea punctelor de vedere și a opiniilor altora
 

Munca în echipă

Liderii de echipă obțin rezultate prin munca membrilor echipei. Crearea și gestionarea echipelor eficiente necesită ca liderii echipelor să inspire și să motiveze membrii echipei, asigurându-se că toată lumea înțelege și este capabilă să lucreze spre ceea ce echipa încearcă să realizeze.

  Elaborarea echipelor care implică angajarea membrilor echipei în planificarea muncii lor pentru a îndeplini obiectivele echipei și obiectivele de performanță

  Încurajarea colaborării, ceea ce înseamnă că membrii echipei de sprijin trebuie să coopereze, să împărtășească informații și să îmbunătățească performanța

  Sprijinirea muncii în echipă, ceea ce înseamnă abordarea preocupărilor și provocărilor care afectează performanța echipei

  Respectarea colegilor, ceea ce înseamnă respectarea valorilor, convingerilor și diferențelor oamenilor
 
workingasteam.jpg
performance-management-consultant.jpg

Managementul performantei

Liderii de echipă trebuie să fie capabili să stabilească obiective clare, măsurabile, să gestioneze performanța atât a persoanelor și a echipelor, cât și să furnizeze feedback regulat și constructiv cu privire la performanța acestora. De asemenea, aceștia trebuie să poată stabili planuri clare de acțiune pentru a ajuta oamenii să-și atingă obiectivele și țintele.

  Stabilirea obiectivelor, care înseamnă negocierea obiectivelor individuale ale echipei care reprezintă o provocare și care sunt realizabile

  Furnizarea de feedback, ceea ce înseamnă că feedback-ul individual și al echipelor este constructiv, menit să îmbunătățească performanța

 Gestionarea performanței, ceea ce înseamnă revizuirea performanței individuale și a echipei pentru a se asigura că obiectivele sunt atinse

  Acțiuni de agreare care înseamnă negocierea planurilor de acțiune pentru a asigura atingerea obiectivelor individuale și ale echipei
 

Exploatarea tehnologiei

Liderii echipei sunt responsabili privind asigurarea faptului că membrii echipei lucrează împreună, împărtășesc și schimbă idei și informații. Aceasta include utilizarea tehnologiilor moderne de informare și comunicare, cum ar fi videoconferințe, medii sociale și instrumente de lucru și colaborare on-line.

  Utilizarea tehnologiei, care înseamnă utilizarea de instrumente digitale pentru a sprijini realizarea obiectivelor echipei și a obiectivelor de performanță

  Încurajarea colaborării, ceea ce înseamnă sprijinirea membrilor echipei să coopereze, să împărtășească informații și să îmbunătățească performanța


  Schimbul de informații, ceea ce înseamnă că membrii echipei pot fi împărțiți și pot accesa date și informații esențiale

  Permiterea colaborării, ceea ce înseamnă utilizarea de instrumente digitale pentru a sprijini realizarea obiectivelor echipei și a obiectivelor de performanță
exploiting-technology.jpg
Teammate360 TeamMate își propune să echipeze liderii de echipă, managerii și întreprinderile cu abilitățile și comportamentele necesare pentru a face față provocării gestionării echipelor la distanță și pentru a exploata avantajele oferite de utilizarea echipei de lucru la distanță.

erasmus

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea niciuneia dintre informațiile conținute în acesta.