Среща
TeamMate 360

TeamMate 360 е проста, но ефективна система за оценяване на екипи работещи от разстояние, която осигурява моментна снимка на способноста на екипа да функционира виртуално ( дистанционно). Оценката е създадена, като са използвани академични материали за най-добри практики за екипи-работещи от разстояние и опита на участниците в проекта.

Управление на ефективноста

Създайте култура на непрекъснато управление на ефективността с нашия интегриран и лесен за възприемане пакет от инструменти и даващо възможности съдържание.

Прочетете повече...

Комуникация

Ефективното представяне изисква екипите да комуникират добре. TeamMate360 оценява индивидуалните умения за адаптиране на нови техники, насочено към промяна на поведението и общуването.

Прочетете повече...

Лидерство и развитие

Он-лайн инструментът TeamMate360 е разработен за да помогне на настоящи и потенциални ръководители на екипи да оценят своите лидерски способности, като сравнява възприятията на лидера за себе си с възприятията на колеги му, с които работи виртуално.

Прочетете повече...

Динамика

Инструментът за оценяване помага на екипите да идентифицират и засилят своето доверие и отговорност, да насърчават по-добрата сплотеност на екипа и повишаване на производителността.

Прочетете повече...

За Teammate360

Към какво се стремим и как ще го постигнем

ХАРАКТЕРИСТИКА

Лесен достъп

Достъп на спокойствие24 часа/ 7 дни в седмицата/365 дни в годината

Реално време

Бързо настройване и проследяване на оценките в реално време

Надежден

Надеждна и валидна диагностична система

Ефикасен

Доказан инструмент за навременно и ефективно използване на ресурсите

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА

Проектът ще разработи и тества нов, он-лайн 360 градусов инструмент за оценка наречен TeamMate 360.

СЪБИРАНЕ

Инструментът TeamMate ще събере данни от попълнените TeamMate он-лайн оценки ...

АНАЛИЗ

След това ще анализира събраните данни ...

ОТЧЕТИ

След това ще генерира отчети обхващащи текущите практики на мениджъри и предприятия от редица различни сектори ...

ПЛАНОВЕ

Тези отчети ще бъдат използвани от teammate обучители и участници за подготовка на подобрени планове за действие ...

БЕНЧМАРК ОТЧЕТИ

Агрегирането на данните ще даде възможност за ново разбиране на поведението и практиките, свързани с работата на екипи от разстояние, под формата на редица национални сравнителни доклади. ...

ПРОЗРЕНИЕ

Бенчмарк докладите ще дадат нов поглед върху поведението и практиките на мениджъри и предприятия от 7 държави и различни по вид предприятия (публични и частни, големи и малки, генериращи печалба и нестопански) ...

TeamMate 360
Видео Презентация


Teammate 360 е проста и ефективна on-line 360-градусова система за оценяване, сравняваща уменията на ръководители на екипи и на мениджъри, което води до подобрена производителност.

Партньорство с

ТeamMate е в партньорство с организации от 7 различни страни в Европа.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Последните новини от нашия Блог

TeamMate 360 Has Arrived

The long-awaited TeamMate 360 Model has arrived and is ready to go.

Teammate 3rd Meeting!

     TeamMate partners have participated on the 3rd consortium meeting taking place on 23th-24th January in Udine, Italy.

TeamMate 360 Kick-off Meeting

On 3rd and 4th of October 2016 in Leicester (UK) was officially launched the European project TeamMate360.
Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.