Participants in the meeting, who came from SMEs, business support organizations, government agencies, and   Varna University of Economics, showed great interest to the TeamMate360 On-line Assessment Tool and other project results. To initiate capitalisation on TeamMate360 project, VEDA director presented shortly other agencies’ Erasmus+ funded initiatives during the meeting.

At a light cocktail after the official part of the event, participants have the opportunities to share and exchange information on TeamMate360 and other projects  in non-formal atmosphere.

Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.