The Core Skills, Specific Skills and the behaviour statements are based on a review of the most recent research papers. It is also based upon the current UK National Occupational Standards and the Chartered Management Institute professional qualifications in Management and leadership.  The TeamMate Model describes the 6 Core Skills that make up TeamMate360 (Team Planning, Team Leadership, Team Communication, Working as a Team, Team Performance and Exploiting Technology).

 

Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.