Leicester (UK), 3/10/2016 - 4/10/2016, TeamMate360 Kick-Off

On 3rd and 4th of October 2016 in Leicester (UK) was officially launched the European project TeamMate360.

TeamMate360 will result in the development of an online 360-degree assessment designed to support and develop Managers who lead virtual teams. Exponential Training is the lead partner which also includes VEDA (Bulgaria), The Institute for Small and Medium Enterprises (Ireland), Best Cybernetics, (Greece), SEC (Romania), ADHOC (Spain), and Udine University (Italy).

Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.