Фев 04

TeamMate360 Multiplier event in Varna, Bulgaria hold  on 31.01.2019. It was organized by Varna Economic   Development Agency (VEDA)  in cooperation with Varna Regional Agency for Innovation and Entrepreneurship. Host of the event was Varna Regional Informational Centre for EU funding.

Ное 06

The Remote Manager

Exponential Training’s new on-line Remote Manager course was a HUGE SUCCESS! On 28 June, ?? managers from the UK, Croatia, Bulgaria and Ireland took part in our new Remote Manager course funded by Erasmus+.

Ян 14

Enabling Remote Working Within Your Business

 

Exponential Training’s technology partner, Arden Group explains why remote working is becoming a MUST in business.

Сеп 17

The importance of good feedback

 The team of trainers of the European project Teammate 360 meets in Zaragoza to share the best training practices on the evaluation of the performance of the directors of remote teams.

Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.