Какво е Еразтм + ?

Програмата Еразмус + стартира на 1 януари 2014 г. и замени редица предишни програми на Европейската комисия за финансиране в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, включително Програмата за Учене през целия живот (т.е. Еразъм, Коменски, Леонардо, Грюндвиг и Трансверсел), Младежта в действие и други международни програми, сред които Жан Моне и Еразмус Мундус.

Програмата Еразъм + продължава от 2014-2020 г. и подкрепя дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта във всички сектори на ученето през целия живот, включително висшето образование, допълнителното образование, образованието за възрастни, училищата и младежките дейности.
erasmusmlynas-baltame-fone.png

Какво подкрепя Еразмус + ?

Еразъм + предоставя грантове за широк спектър от дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Подкрепя организации като партньорите по проект TeamMate360, които работят като част от транснационално партньорство с цел споделяне на новаторски практики.

431695.png

Повече информация за Еразмус +

Ако сте заинтересовани да работите с някой от партньорите по проект TeamMate360 или да разработвате идеи за собствен проект по програма Еразмус +, свържете се с някой от партньорските организации на TeamMate360или с вашата национална агенция Еразъм +.
Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.