Той е вдъхновен и се основава на резултатите от по-ранни проекти и изследвания, и чрез оценката на 150 мениджъри ще доведе до ново разбиране за предизвикателствата, пред които са изправени ръководителиъе и настоящите практики на предприятията по отношение на управлението на отдалечени екипи ..

Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.