За Т360

TeamMate 360 е нов уеб базиран 360-градусов инструмент за оценка, предназначен да помогне на мениджърите, които ръководят виртуални екипи и членове на екипа, да подобрят ефективността и производителността си.

researchwordle.png
TeamMate 360 сравнява уменията на мениджърите и предоставя кратък, практичен доклад включващ набор от действия за развитие, които при изпълнение ще имат положително въздействие върху бъдещите резултати.

TeamMate 360 е проект финансиран по програма ,Еразъм + включващ седем европейски партньори от България Гърция, Ирландия, Италия, Румъния, Испания и Обединеното кралство.

Какво е 360 ° оценка ?

Терминът 360 ° оценка се отнася до практиката на събиране и обработка на обратна информация от няколко източника. Терминът 360 ° обратна информация се отнася до де-брифинг и дискусия с физически лица за резултатите от тяхната 360 ° оценка. Всички инструменти за оценка на 360 градуса използват въпросници, за да получат информация за мениджъра отгоре, отдолу и отстрани, откъдето идва терминът 360 градуса. Това е съвсем просто:

The systematic collection and feedback of performance data on an individual or group, derived from a number of the stakeholders in their performance.

IT-Health-Assessment.jpg

Какво е оценка Teammate 360 ?

TeamMate360 is a web-based assessment system that collects and collates feedback about from the assessment of the performance of team leaders and managers in six Core Skills: Developing Team Plans, Team Leadership, Team Communication, Working as a Team, Performance Management and Exploiting Technology.

Оценката включва онлайн въпросник, който се попълва от ръководителя и мениджъра на екипа. Въпросникът също така се попълва от мениджъра ръководещ екипа, от членовете на ръководения екипа и евентуално от някои от колегите на ръководителя на екипа. Инструментът TeamMate 360 анализира въпросника и изготвя кратък доклад.

Какво съдържа докладът на Teammate360?

Той обобщава резултатите от въпросника TeamMate 360 и включва графики и диаграми, обясняващи резултатите от оценката. Докладите включват и набор от предложения за разработване за подобряване на ефективността и продуктивността на мениджърите и ръководителите на екипи.
Statutory-Reports-Add-On.jpg

За кого е TeamMate 360 ?

Teammate 360 е за мениджъри и ръководители на екипи, които управляват разположени на отдалечено разстояние работници и членове на екипи или виртуални екипи. Отдалечен работник може да работи от дома, да работи като търговски представител, който влиза в офиса понякога или е да член на екип по проекта.

Как можете да се включите в TeamMate 360?

Просто се свържете с един от националните партньори по проект TeamMate 360.
Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.