Среща
TeamMate 360

TeamMate 360 е проста, но ефективна система за оценяване на екипи работещи от разстояние, която осигурява моментна снимка на способноста на екипа да функционира виртуално ( дистанционно). Оценката е създадена, като са използвани академични материали за най-добри практики за екипи-работещи от разстояние и опита на участниците в проекта.

Управление на ефективноста

Създайте култура на непрекъснато управление на ефективността с нашия интегриран и лесен за възприемане пакет от инструменти и даващо възможности съдържание.

Прочетете повече...

Комуникация

Ефективното представяне изисква екипите да комуникират добре. TeamMate360 оценява индивидуалните умения за адаптиране на нови техники, насочено към промяна на поведението и общуването.

Прочетете повече...

Лидерство и развитие

Он-лайн инструментът TeamMate360 е разработен за да помогне на настоящи и потенциални ръководители на екипи да оценят своите лидерски способности, като сравнява възприятията на лидера за себе си с възприятията на колеги му, с които работи виртуално.

Прочетете повече...

Динамика

Инструментът за оценяване помага на екипите да идентифицират и засилят своето доверие и отговорност, да насърчават по-добрата сплотеност на екипа и повишаване на производителността.

Прочетете повече...

За Teammate360

Към какво се стремим и как ще го постигнем

ХАРАКТЕРИСТИКА

Лесен достъп

Достъп на спокойствие24 часа/ 7 дни в седмицата/365 дни в годината

Реално време

Бързо настройване и проследяване на оценките в реално време

Надежден

Надеждна и валидна диагностична система

Ефикасен

Доказан инструмент за навременно и ефективно използване на ресурсите

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА

Проектът ще разработи и тества нов, он-лайн 360 градусов инструмент за оценка наречен TeamMate 360.

СЪБИРАНЕ

Инструментът TeamMate ще събере данни от попълнените TeamMate он-лайн оценки ...

АНАЛИЗ

След това ще анализира събраните данни ...

ОТЧЕТИ

След това ще генерира отчети обхващащи текущите практики на мениджъри и предприятия от редица различни сектори ...

ПЛАНОВЕ

Тези отчети ще бъдат използвани от teammate обучители и участници за подготовка на подобрени планове за действие ...

БЕНЧМАРК ОТЧЕТИ

Агрегирането на данните ще даде възможност за ново разбиране на поведението и практиките, свързани с работата на екипи от разстояние, под формата на редица национални сравнителни доклади. ...

ПРОЗРЕНИЕ

Бенчмарк докладите ще дадат нов поглед върху поведението и практиките на мениджъри и предприятия от 7 държави и различни по вид предприятия (публични и частни, големи и малки, генериращи печалба и нестопански) ...

TeamMate 360
Видео Презентация


Teammate 360 е проста и ефективна on-line 360-градусова система за оценяване, сравняваща уменията на ръководители на екипи и на мениджъри, което води до подобрена производителност.

Партньорство с

ТeamMate е в партньорство с организации от 7 различни страни в Европа.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Последните новини от нашия Блог

TeamMate360 Multiplier Event

TeamMate360 Multiplier event in Varna, Bulgaria hold  on 31.01.2019. It was organized by Varna Economic   Development Agency (VEDA)  in cooperation wi

Enabling Remote Working Within Your Business

Enabling Remote Working Within Your Business   Exponential Training’s technology partner, Arden Group explains why remote working is becoming a MUST

The Remote Manager

The Remote Manager Exponential Training’s new on-line Remote Manager course was a HUGE SUCCESS! On 28 June, ?? managers from the UK, Croatia, Bulgari
Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.